सिंधदुर्गतील पाऊस व पाणीसाठा- सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 100 मि.मी. पाऊस

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 20 (जि.मा.का.) – जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सावंतवाडी तालुक्यात सर्वाधिक 100 मि.मी. पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात सरासरी 66 पूर्णांक 4 मि.मी पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 908.13 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत.

दोडामार्ग – 95(1031), सावंतवाडी – 100(1083.7), वेंगुर्ला – 48.2(711.4), कुडाळ – 60(795), मालवण – 45(881), कणकवली – 65(998), देवगड – 38(777), वैभववाडी – 80(988), असा पाऊस झाला आहे.

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 74.80 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 325.7770 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 72.82 टक्के भरले आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 58.4260, अरुणा – 27.7998, कोर्ले- सातंडी – 25.4740.

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.9239, नाधवडे – 3.5346, ओटाव – 1.2690, देंदोनवाडी – 0.5455, तरंदळे – 1.0850, आडेली – 1.0520, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 1.6930, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.2100, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.6150, दाभाचीवाडी – 1.1970, पावशी – 3.0300, शिरवल – 2.8870, पुळास – 1.5080, वाफोली – 1.5650, कारिवडे – 0.8020, धामापूर – 1.8410, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.6780, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7910, शिरगाव – 0.5300, तिथवली – 0.9370, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.