जिल्ह्यातील पाऊस व पाणीसाठा- मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 30 मि.मी. पाऊस

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 02 (जि.मा.का.) – जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 30 मि.मी. पाऊस झाला आहे. जिल्ह्यात सरासरी 16.65 मि.मी पाऊस झाला असून 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 1118.087 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 352.2350 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 78.73 टक्के भरले आहे. सध्या या प्रकल्पातून 10.04 घ.मी. सेकंद इतका विसर्ग सुरू आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 25(1219), सावंतवाडी – 20(1380.1), वेंगुर्ला – 28.2(880.6), कुडाळ – 12(992), मालवण – 30(1075), कणकवली – 06(1247), देवगड – 09(923), वैभववाडी – 03(1228), असा पाऊस झाला आहे.

मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 58.1980, अरुणा – 32.1238, कोर्ले- सातंडी – 25.2310.

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.8783, ओटाव – 1.5638, देंदोनवाडी – 0.3392, तरंदळे – 0.3140, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.0930, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.4440, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 0.8650, दाभाचीवाडी – 1.5030, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.1980, कारिवडे – 1.1130, धामापूर – 1.1910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.0090, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.7460, शिरगाव – 0.6580, तिथवली – 1.3200, लोरे – 2.6630 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page