सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 29 (जि.मा.का.) : तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 371.717 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 83.09 टक्के भरले आहे. जिल्ह्यातील मध्यम व लघू पाटबंधारे, मृद व जलसंधारण प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत. कंसातील आकडे प्रकल्पातील पाण्याच्या टक्केवारीचे आहेत:
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर- 61.2530 (62.49), अरुणा – 79.6012 (86.50), कोर्ले- सातंडी -25.4740 (100)
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव- 2.648 (100), नाधवडे- 2.171 (26.64), ओटाव- 4.282 (57.62), देंदोनवाडी – 1.004 (10.24), तरंदळे – 6.221 (63.41), आडेली- 1.288 (100), आंबोली – 1.725 (100), चोरगेवाडी– 2.801 (87.78), हातेरी- 1.963 (100), माडखोल -1.690 (100), निळेली -1.747 (100), ओरोस बुद्रुक- 1.444 (60.02), सनमटेंब- 2.390 (100), तळेवाडी- डिगस- 1.679 (67.05), दाभाचीवाडी- 2.107 (87.03), पावशी- 3.030 (100), शिरवल -3.680 (100), पुळास -1.508 (100), वाफोली – 2.330 (100), कारिवडे – 1.385 (100), धामापूर – 2.341 (95.90), हरकूळ -2.380 (100), ओसरगाव – 1.339 (100), ओझरम – 1.819 (100), पोईप – 0.791 (68.01), शिरगाव – 0.852 (53.86), तिथवली – 1.723 (100), लोरे- 2.696 (100)
मृद व जलसंधारण प्रकल्पातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे – विलवडे- 1.584 (100), शिरवळ- 1.151 (56.47), वर्दे- 1.173 (75.44) कोकीसरे – 0.607 (33.43), नानीवडे (महाजनवाडी) – 0.583 (32.62), सावडाव- 1.431 (59.39), जानवली- 0.000 (0.000), नानीवडे (वाईकरवाडी) – 0.473 (26.71)

You cannot copy content of this page