डासांवर उपाय काय ?

पाण्याची डबकी बुजवावीत अथवा त्यात जळके ऑईल टाकावे किंवा डास अळी भक्षक गप्पी मासे सोडावेत. संडासच्या व्हेट पाईपला जाळी लावावी. डासांपासून संरक्षण करण्यासाठी मच्छरदाण्यांचा वापर केला पाहिजे. एक  लिटर पेस्टी … Read More

नाथसंविध्

अजिबात वेदना नाही, अजिबात क्लेश नाही आणि पूर्णतः आहे, तेच समाधान आहे. आमच्या जीवनामध्ये समाधान कधी येत ?  मन:पुर्वक पूर्ण प्रेमाने, पूर्ण विश्वासाने, पूर्ण ताकदीने आम्ही ‘नाथसंविध्’ ह्या शब्दाचा स्वीकार … Read More

Ramraksha by Bapu

रामरक्षेवरील प्रवचनांमध्ये श्रीअनिरुद्ध बापुंनी सहजसोप्या भाषेत रामरक्षेची गरिमा सांगितली. रामरक्षेच्या सुरुवातीसच ’अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य’ हे शब्द येतात. बुधकौशिक ऋषिंद्वारे विरचित अशा या रामरक्षेला `स्तोत्रमन्त्र’ (Ram-Raksha-Stotra-Mantra) असे का म्हणतात, याबाबत … Read More

गरजेपुरता देव

अलक्ष्मी पैसा देते तेव्हा समाधान, तृप्ती, शांती देत नाही. अपवित्र मार्गाने आलेलं कुठल्याही प्रकारचं धन कधीही सुखशांती देऊ शकत नाही. तृप्ती देऊ शकत नाही. तुम्हाला सगळी सुखाची साधनं प्राप्त होतील, … Read More

You cannot copy content of this page