सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी):- तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 40.00 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 218.0360 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 48.74 टक्के भरले आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प:– देवघर – 37.6150, अरुणा – 18.3307, कोर्ले- सातंडी – 18.2630

लघु पाटबंधारे प्रकल्प:–शिवडाव – 1.2810, नाधवडे – 2.1354, ओटाव – 1.1850, देंदोनवाडी – 0.5732, तरंदळे – 0.8410, आडेली – 0.2540, आंबोली – 0.9660, चोरगेवाडी – 0.9960, हातेरी – 0.7420, माडखोल – 1.6900, निळेली – 0.5160, ओरोस बुद्रुक – 0.9120, सनमटेंब – 0.3880, तळेवाडी – डिगस – 0.0960, दाभाचीवाडी – 0.7070, पावशी – 1.4120, शिरवल – 0.8280, पुळास – 0.8210, वाफोली – 0.4290, कारिवडे – 0.4060, धामापूर – 0.6910, हरकूळ – 1.5710, ओसरगाव – 0.0150, ओझरम – 0.4050, पोईप – 0.0920, शिरगाव – 0.2760, तिथवली – 0.5040, लोरे – 0.3280 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page