होळीच्या आणि रंगपंचमीच्या मनःपुर्वक हार्दिक शुभेच्छा! श्रीसाईंची सत्य कथा जाणून घेऊ!

हरि ॐ श्रीराम अंबज्ञ नाथसंविध् शिर्डीचे श्रीसाईबाबा-श्रीसाईनाथ-श्रीसाई! आपल्या सर्वांचे आवडते सद्‍गुरुतत्त्व! आजही श्रीसाईनाथ आपणास अतिशय जवळचे वाटतात. कारण श्रीसाई नाथांची कृपा आपणास क्षणोक्षणी प्राप्त होत असते आणि त्याचा अनुभव आम्ही … Read More

श्रीसाईसच्चरित, श्रीसाई संदेश आणि शिर्डीचे स्थान माहात्म्य सांगणारे श्रीसाईंचे गुणसंकीर्तन

।।ॐ साईराम।। हरि ॐ श्रीराम अंबज्ञ `सबका मालिक एक है।’ हा महामंत्र श्रीसाईनाथांनी दिला. परमात्म्याची कृपा प्राप्त करण्यासाठी भक्तिमार्ग जीवनात स्थिर व्हावा म्हणून श्रद्धा आणि सबुरीची दोन नाणी श्रीसाईनाथांनी आपल्या … Read More

अज्ञानाच्या अंधाराचा नाश करणारा सद्गुरु त्रिविक्रम अनिरुद्ध आमच्यासाठी सदैव उगवता देवच!

स्वयंभगवान त्रिविक्रमाची अठरा वचने- लेखांक दहावा हरि ॐ श्रीराम अंबज्ञ नाथसंविध् सदैव मी तुमचा उगवता देव। नाही मावळणार, सौम्य करीन दैव।। आपल्या देशात, सूर्य उगवत असताना त्याला वंदन करून अर्ध्य … Read More

श्रीसाईसच्चरित सखोल मराठी अर्थासह- अध्याय पहिला ( ओवी १ ते ५२)

।। हरि ॐ।। ।।श्रीराम।। ।।अंबज्ञ।। ।। नाथसंविध् ।। (हेमाडपंतांनी या चरित्राला ‘सच्चरित (सत्+चरित)’ असे म्हटले आहे. सत् शब्दाचा अर्थ चांगले किंवा सत्य. पहा गीता अ. १७ श्लो. २६. साईबाबांचे हे … Read More