सिंधुदुर्गात पावसाचे शतक, तीन लघु पाटबंधारे प्रकल्प तुडुंब

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 15 (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सरासरी 105 पूर्णांक 37 मि.मी पावसाची नोंद झाली झाली आहे. 1 जून पासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 487.15मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. तर कणकवली तालुक्यातील हरकूळ, मालवण तालुक्यातील धामापूर आणि सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल हे तीन लघु पाटबंधारे प्रकल्प 100 टक्के भरले आहेत. तर 9 लघु पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये 50 टक्क्या पेक्षा जास्त पाणीसाठा झाला आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत.

दोडामार्ग – 132(522),
सावंतवाडी – 99(596.3),
वेंगुर्ला – 134 (384),
कुडाळ – 129(415),
मालवण – 132(503),
कणकवली – 70(550),
देवगड – 89(473),
वैभववाडी – 58(454),
असा पाऊस झाला आहे.

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 102.20 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 228.1840 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 51.01 टक्के भरले आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 40.3240, अरुणा – 19.5368, कोर्ले- सातंडी – 20.8380
लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 1.7340, नाधवडे – 2.2432, ओटाव – 1.2690, देंदोनवाडी – 0.6009, तरंदळे – 0.9410, आडेली – 0.4210, आंबोली – 1.1960, चोरगेवाडी – 1.0400, हातेरी – 1.1750, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.0380, ओरोस बुद्रुक – 0.9740, सनमटेंब – 1.2240, तळेवाडी – डिगस – 0.2680, दाभाचीवाडी – 0.8180, पावशी – 1.6390, शिरवल – 0.9940, पुळास – 1.2520, वाफोली – 0.5880, कारिवडे – 0.5160, धामापूर – 2.4410, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 0.1020, ओझरम – 1.1150, पोईप – 0.2520, शिरगाव – 0.3260, तिथवली – 0.7470, लोरे – 0.9150 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page