मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 139 मि.मी. पाऊस

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 13 (जि.मा.का.) – जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासात सरासरी 115.27 मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून सर्वाधिक मालवण तालुक्यात 139 मि.मी. पाऊस झाला आहे. 1 जूनपासून आतापर्यंत एकूण सरासरी 1586.48 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.

तालुका निहाय पावसाची आकडेवारी पुढील प्रमाणे आहे. कंसातील आकडे आतापर्यंतच्या पावसाचे असून सर्व आकडे मिलीमीटर परिमाणात आहेत. दोडामार्ग – 81(1605), सावंतवाडी – 113(1756.1), वेंगुर्ला – 133.20(1285.8), कुडाळ – 98(1422), मालवण – 139(1763), कणकवली – 111(1713), देवगड – 118(1478), वैभववाडी – 129(1661), असा पाऊस झाला आहे.

तिलारी-आंतरराज्य प्रकल्पामध्ये 363.8490 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 81.33 टक्के भरले आहे. मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प – देवघर – 62.9300, अरुणा – 37.3249, कोर्ले- सातंडी – 25.4740.

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे – शिवडाव – 2.6480, नाधवडे – 2.4948, ओटाव – 1.2900, देंदोनवाडी – 0.6563, तरंदळे – 0.5240, आडेली – 1.2880, आंबोली – 1.7250, चोरगेवाडी – 2.6000, हातेरी – 1.9630, माडखोल – 1.6900, निळेली – 1.7470, ओरोस बुद्रुक – 1.5480, सनमटेंब – 2.3900, तळेवाडी – डिगस – 1.1530, दाभाचीवाडी – 1.7680, पावशी – 3.0300, शिरवल – 3.6800, पुळास – 1.5080, वाफोली – 2.3300, कारिवडे – 1.3010, धामापूर – 2.0910, हरकूळ – 2.3800, ओसरगाव – 1.0220, ओझरम – 1.8190, पोईप – 0.8220, शिरगाव – 0.6840, तिथवली – 1.5530, लोरे – 2.6960 या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page