आजचे जिल्ह्यातील पर्जन्यमान व पाणीसाठा

सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) – तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रात गेल्या 24 तासात 11.20 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. सध्या या प्रकल्पामध्ये 220.4600 द.ल.घ.मी पाणीसाठा असून धरण 49.28टक्के भरले आहे.

जिल्ह्याताली मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये पुढीलप्रमाणे उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्व आकडे द.ल.घ.मी परिमाणात आहेत.
मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प –
देवघर – 36.7800,
अरुणा – 18.0175,
कोर्ले- सातंडी – 20.0230

लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील साठा पुढीलप्रमाणे –
शिवडाव – 1.0354,
नाधवडे – 1.8446,
ओटाव – 1.4613,
देंदोनवाडी – 0.2624,
तरंदळे – 1.0300,
आडेली – 0.00,
आंबोली – 0.9020,
चोरगेवाडी – 0.9810,
हातेरी – 0.6550,
माडखोल – 1.6900,
निळेली – 0.4680,
ओरोस बुद्रुक – 0.9120,
सनमटेंब – 0.2130,
तळेवाडी – डिगस – 0.00,
दाभाचीवाडी – 0.6020,
पावशी – 1.3610,
शिरवल – 0.7780,
पुळास – 0.7450,
वाफोली – 0.4070,
कारिवडे – 0.3910,
धामापूर – 0.6460,
हरकूळ – 1.1870,
ओसरगाव – 0.0030,
ओझरम – 0.4070,
पोईप – 0.0690,
शिरगाव – 0.2600,
तिथवली – 0.5040,
लोरे – 0.2490
या प्रमाणे उपलब्ध पाणीसाठा आहे.

You cannot copy content of this page